CILVĒKA ĶERMEŅI UN SMALKIE PLĀNI

Šeit iepazīstināšu Jūs ar tiem vienumiem, Smalkajiem Plāniem, Dimensijām, no kā sastāv ļoti daudz ko varošā Būtne, Homo Sapiens jeb Cilvēks. Tās ir tās cilvēka “sastāvdaļas”, ar kurām strādā un kuras pārzina jebkurš dziednieks, ekstrasenss, mags, bioenerģētiķis – jebkurš zinošs ezotēriskais speciālists.

Protams, šī tēma vairāk domāta ezotērisko speciālistu darba būtības izpratnei, tāpēc neiedziļināšos šīs tēmas detaļās. Tomēr šie ķermeņi ir arī jebkura cilvēka uzbūves un fizioloģijas pamatā, kuru, manuprāt, vajadzētu zināt katram, arī materiāli noskaņotam cilvēkam un it sevišķi medicīnas speciālistiem, kuri ārstē cilvēkus.

Domāju, ka jebkuram kaut reizi ir piezagusies doma, ka Homo Sapiens nav nemaz tik primitīva būtne. Agri vai vēlu jebkurš saprot, ka mēs nesastāvam tikai no “gaļas gabala”, ko materiālajā pasaulē sauc par Fizisko Ķermeni. Agri vai vēlu mūsu saprāts sāk uztvert katru atsevišķo Smalko Plānu un Dimensiju ar dažādu subjektīvo attieksmi un zināšanu līmeni.

Laba praktizējošā ezotēriķa uzdevums ir šos plānus un dimensijas apzināt, izprast; iemācīties ar tiem mijiedarboties, manipulēt ar tiem un noteikti maksimāli attīstīt tos arī sevī. Uzreiz pateikšu, ka nav neviena, kurš būtu ideāli apguvis visas šīs darbības un zināšanas. Šādi speciālisti jau sen būtu vismaz budas, vispasaules guru un apgarotie svētie ­– Dievi zemes virsū. Tomēr, manuprāt, katram ezotēriskam speciālistam uz to jātiecas.

Šeit nekavēšos pie svarīgās cilvēka sastāvdaļas – čakrām. Par tām ir jāraksta vesela grāmata, nevis tikai liels raksts. Čakras šeit būs pieminētas maz, šajā rakstā tikai virspusēji aprakstīšu čakru saistību ar cilvēka Smalkajiem Plāniem. Pateikšu priekšā tikai vienu būtisku čakru funkciju – tas ir savienojošais portāls, konstrukcija, kas savieno cilvēka Smalkos Ķermeņus vienā vienumā un veido sarežģītas funkcionējošas saites, konstrukcijas, mehānismu starp atsevišķiem cilvēka Smalkajiem Ķermeņiem. Čakras ekstrasensiem un citiem cilvēkiem nenozīmē tikai nervu sistēmas un enerģētiskos sabiezinājumus, kā to vienpusīgi uztver daži ezotēriskie speciālisti. Čakras ir arī noteiktas informācijas (programmu) lokalizācijas vietas. Bet par to ir cita, daudz lielāka tēma.

Tagad par cilvēka ķermeņiem un smalkajiem ķermeņiem:

1. Fiziskais Ķermenis (FizĶ)

Tas, kas mūsu uztverē ir statisks, patstāvīgs un aptaustāms. Tā ir paša materiālākā enerģijas un informācijas cilvēka komponente. Kā es to apzīmēju – “gaļas gabals”. Nebūs jaunums, ja atgādināšu, ka Fiziskais Ķermenis sastāv no orgāniem un sistēmām. Tā ir tā visiem saredzamā cilvēka sastāvdaļa, uz ko un ap ko vērsta dziednieka, maga darbības vektors.

Fiziskais Ķermenis attiecināms uz Muladhara čakru – uz mūsu stabilitāti fiziskajā pasaulē. Ja cilvēks koncentrējas tikai uz Muladharu un “apraksta” sevi tikai no Fiziskā Ķermeņa viedokļa, tad viņš var būt arī fiziski un psihiski stabils, bet tomēr fiksēts tikai uz materiālo pasauli, bez spējas pilnīgi, pareizi un efektīvi mijiedarboties ar citiem cilvēkiem un pasauli. Tāds cilvēks neizmanto Dabas un Visuma dotās (ie)Spējas pilnībā.

2. Ēteriskais Plāns (Ēt.Pl.) jeb Ēteriskais Ķermenis

Šo Smalko Plānu sauc par “ķermeni” tādēļ, ka daudzi cilvēki redz savu un citu cilvēku enerģētiku jeb auru. Daudzi, arī materiāli noskaņoti cilvēki var sajust kāda cilvēka esamību tuvumā, jo cilvēka Ēt.Pl. ir lielāks nekā FizĶ. Cik daudz lielāks? Tas ir atkarīgs no daudziem cilvēka fizioloģiskajiem un sociālās vides faktoriem. Ēt.Pl. cilvēks sāk sevi apzināties kā Objektu, kam ir pagātne. Notiek pieslēgšanās savām emocijām un spēja uztvert arī citus cilvēkus kā Objektus. Strādā Svadhistana, kuras pamatā ir ūdens stihija. Svadhistana apstrādā informāciju, kas tendēta uz pagātni.

Ēteriskais Plāns ir notikumu, fizisko un emocionālo sāpju centrs. Šis Plāns ir dimensija, kura atļauj akumulēt lielu apjomu enerģijas. Tas ir Plāns, kur fiksējas mūsu slimības. Ar Svadhistanas, Ēteriskā Plāna, palīdzību var padarīt sevi par ļoti veselu cilvēku. Jebkuras norūdīšanās tehnikas ir pamats darbam ar Ēterisko Plānu. Faktiski tā ir sevis strukturizēšana laikā. Informācija no pagātnes savācas šeit un tagad. Pareizi strādājot ar savu enerģētiku, no pagātnes var “izvilkt” jebkuru pozitīvu un nofiksēt to “šeit un tagad”. Šajā Ēteriskajā Plānā mēs tikai vispārēji apzināmies, ka mums ir nākotne, bet nekādus nākotnes plānus neveidojam.

Medicīnā un materiālajā pasaulē cilvēki Ēt.Pl. sauc vienkārši par cilvēka enerģētiku un bieži vien tā funkcijas jauc ar Fiziskā Ķermeņa funkcijām vai pat apvieno vienā. Piemēram, jau teiciens “norūdīju ķermeni” ir neprecīzs. Faktiski tiek norūdīts Ēteriskais Ķermenis. Fiziskais Ķermenis un vide, notikumi ap to, kā mēs jau zinām, ir tikai citu Smalko Plānu darbības rezultāts. Šādas kļūdas materiālie cilvēki pieļauj arī attiecībā uz visu citu Smalko Ķermeņu darbības rezultātiem.

3. Astrālais Plāns (Astr.Pl.) jeb mūsu emociju pasaule

Ar šo Plānu mijiedarbojas Manipura čakra. Ja Fiziskais Plāns ir “mēs” kā fiziski Objekti šeit, bet Ēteriskais Plāns ir izstiepts no pagātnes uz tagadni, tad Astrālais Plāns jau ir ar trim atsevišķiem parametriem.

PIRMAIS ASTRĀLĀ PLĀNA PARAMETRS ir mūsu fiksācija ar nākotni. Paātrinājums, kas mūs piesaista dažādu mērķu realizācijai nākotnē. Tā ir Piektā Dimensija. Manipura čakra ir centrs, kas regulē mūsu emocionālo mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, lai šos mērķus sasniegtu. Ja Ceturtajā Dimensijā (Ēteriskajā Ķermenī) mēs esam tikai kā Objekts, kas izprot pagātni un tagadni – bet tikai apzinās, ka ir arī nākotne – tad šeit darbu jau sāk uguns stihija. Mēs sākam domāt: “Es vēlos, lai nākotnē būtu tā vai / un lai nākotnē būtu tas.” Paātrinājums Piektajā Dimensijā vienmēr ir šāds. Tā saucamais Dzīves Uzdevums parādās tad, kad no visiem “vēlos tā” un “vēlos to” mēs izvēlamies vispareizāko un komfortablāko variantu. Kad plānojam nākotni, mēs esam Piektās Dimensijas stāvoklī. Piektajā Dimensijā mēs cenšamies visus nākotnes plānus savienot savā Dzīves Uzdevumā, cenšamies izplānot sev vislielāko komfortu.

OTRAIS ASTRĀLĀ PLĀNA PARAMETRS ir masa jeb Sestā Dimensija. Tas ir tas, kā mēs paši sevi novērtējam. Tās ir mūsu pašu emocijas par mums pašiem. Vispārējs sevis apraksts “esmu tāds un tāds” ar emocionālo komponenti. Tieši balstoties uz šo emocionālo pašnovērtējumu, mēs plānojam savu nākotni un mērķus. Šī komponente palīdz mums arī palikt tādiem kā esam un mērķtiecīgi virzīties uz priekšu.

TREŠAIS ASTRĀLĀ PLĀNA PARAMETRS ir spēks, mūsu potenciāls jeb Septītā Dimensija. Tas nosaka mūsu spēju, enerģijas daudzumu, kas ļauj vai neļauj mums dzīvot un sasniegt mērķus. Vispārināti spēku var apzīmēt ar vārdiem “slinkums”, “čaklums”. Paātrinājums un potenciāls ir savstarpēji atkarīgi vienumi.

Visi trīs Astrālā Plāna parametri – gan emocionāla fiksācija uz nākotni, plānošana, gan pašnovērtējums, gan iekšējais potenciāls darbībām – ir ļoti būtiski, un tā ir mūsu Nākotne. Jo tuvākas un spēcīgākas šīs enerģijas, jo cilvēks veiksmīgāks. Ja cilvēks iestrēdzis tikai Svadhistānā (enerģētiskajā līmenī), tad viņš domā tikai par pagātni un neko savai nākotnei nedara. Ja cilvēks iestrēdzis Manipurā, tad viņš domā tikai par nākotni – bet tikai domā, nevis dara jeb sapņo, “lidinās gaisā”. Ja cilvēks arī dara kaut ko nākotnes labā, tad viņa potenciāls (Septītā Dimensija) ir spēcīgāks par masu jeb Sesto Dimensiju – pašnovērtējumu. Ja cilvēks tikai domā, bet nedara un “lidinās gaisā”, tad viņa Sestā Dimensija – pašnovērtējums ir augstāks, spēcīgāks par viņa potenciālu.

Ideāls, kā saprotat ir tad, kad visa šīs – Piektā, Sestā, Septītā (fiksācija nākotnē, pašnovērtējums un potenciāls) – Astrālā Plāna dimensijas ir vienlīdz spēcīgas un attīstītas.

4. Mentālais Plāns (Ment.Pl.)

Astotā Dimensija. Tās ir mūsu domas, plānošana un mijiedarbība ar apkārtējo pasauli; spēja pareizi apkārtējo pasauli uztvert. Par šīm funkcijām atbild Anahata čakra. Pamatā ar citiem cilvēkiem mēs mijiedarbojamies ar Anahatas palīdzību. Manipura un tās pakļautībā esošās trīs dimensijas –Piektā, Sestā, Septītā – jeb Astrālais Plāns (emocijas) vairāk domātas pirmajam impulsam, lai iniciētu šo mijiedarbību vai vajadzības gadījumā (briesmu, nevajadzības, nevēlēšanās) apslāpētu mijiedarbības iespēju. Tās dod impulsu Astotās Dimensijas (Mentālā Plāna) aktivācijai – domām un mijiedarbībai ar mūsu domu un mērķu realizējošiem cilvēkiem.

Mentālā Plāna līmenī notiek arī sevis, citu cilvēku novērtēšana laikā, pagātnē. Tādēļ Mentālais Plāns ir saistīts ar Svadhistanu jeb Ēterisko Plānu. Mēs atceramies, kā bija “toreiz”, apsveram pieredzi un pagātnes informāciju, izlemjam, vai mums tas ir vajadzīgs mūsu nākotnes mērķu realizācijai. Salīdzinām arī to, kādi mēs esam attiecībā pret citiem cilvēkiem un izlemjam, vai mijiedarbība ar tiem mums nesīs plānotā pozitīvu vai negatīvu iznākumu.

5. Kauzālais Plāns (Kauz.Pl.)

(No latīņu vārda “causa” – cēlonis.) Kauzālais jeb Karmiskais Plāns. Devītā Dimensija. Par šo Smalko Plānu atbild Višudha čakra. “Vissmagākais” – nekontrolējamākais Plāns. Šis Smalkais Plāns ietver (1.) Cēloņsekas mūsu mijedarbībai ar apkārtējo pasauli šajā dzīvē. (2.) Cēloņsekas mūsu mijedarbībai ar apkārtējo pasauli iepriekšējās reinkarnācijās.

Šeit mājo mūsu grūto mācībstundu, likteņa nežēlīgo triecienu, nenovēršamās Karmas un “kādēļ notiek tik slikti un tik nepareizi”, kas motivē neziņu un bezpalīdzību, īstenie iemesli. Bāzes informācija par mūsu negatīvajām un pozitīvajām mijiedarbībām ar apkārtējo pasauli tuvākā un tālākā pagātnē, kas mūs novedušas pie dažādām sekām “šeit un tagad”. Zinot, ka Visuma likumi paredz vienādu energoapmaiņu, tieši šeit, Kauzālajā plānā, notiek cilvēka Dvēseles enerģētiskā harmonizācija un līdzsvarošana ar apkārtējo Pasauli, Visuma (Radītāja) darbības štābs. Tādēļ arī pastāv grūtās mācībstundas, likteņa nežēlīgie triecieni, nenovēršamās Karma.

Šī Smalka Plāna iedarbība uz cilvēka Fizisko Ķermeni, cilvēka apkārtni, uz to, kas notiek ar cilvēku, uz Ēterisko, Mentālo un Astrālo Plānu, ir globāla un visaptveroša. Tieši pateicoties Kauzālajam Plānam, mēs piedzimstam noteikta laikā, noteiktā reģionā, noteiktos sociālajos apstākļos un ar mums notiek tas, kas notiek. Tā kā Kauzālā Plāna cēloņseku “atstrāde” notiek Astrālā, nevis Mentālā Plāna līmenī, salīdzinoši kontrolējamā “teritorijā”, cilvēkam ir grūti izsekot, kad un kā iestājas grūto mācībstundu, likteņa nežēlīgo triecienu, nenovēršamās Karmas brīži. Un cilvēks mēdz padoties šai negatīvai ietekmei.

Mierinājumam paskaidrošu, ka “velns nav nemaz tik melns” un daudzi ezotērisko skolu speciālisti spēj noteikt karmiskos gadījumus, piemēram, slimību esamību un veic pasākumus, kas neļauj šīm negatīvajām cēloņsekām iestāties.

Tā kā Kauzālais Plāns atrodas starp Budhiālo Plāno (apraksts tālāk) no vienas puses un Fizisko, Ēterisko, Astrālo un Mentālo Plānu no otras puses, tam ir vēl viena, objektīvi negatīva īpašība. Netīrs Kauzālais Plāns neļauj cilvēkam sasniegt viņa Dvēselei (ne citu cilvēku Dvēseļu, bet konkrētā cilvēka Dvēselei) ideālo individuālo stāvokli (adekvātu pasaules uztveri, mijiedarbību ar to un labklājību visos tās aspektos), kādu šai Dvēselei ir iespējas sasniegt šīs reinkarnācijas laikā. Bet par to tālāk aprakstā.

6. Budhiālais Plāns (Bud.Pl.)

10.,11. un 12. Dimensija. Te dominē Adžna čakra. Tas ir tas maksimālais ideāls, kas mums katram individuāli ir sasniedzams. Tas ir tas, uz ko mēs neapzināti tiecamies visu savu dzīvi, bet nevaram pilnībā sasniegt, galvenokārt, tādēļ, ka Kauzālais Plāns ir netīrs un deformēts un mijiedarbojas ar citiem Smalkajiem Ķermeņiem (arī Fizisko Ķermeni un to, kas ar mums notiek).

7. Atmatiskais Plāns (Atm.Pl.)

Mūsu saistību ar to nodrošina Sahasrara čakra. Tas ir planētas Zeme kolektīvais lauks un mūsu individuālais saprāts tajā. Tā ir informācija par mūsu Dvēseli ne tikai šajā reinkarnācijā, bet arī visās iepriekšējās. Pastāv gan mūsu Dvēseles informācija, gan citu cilvēku un to Dvēseļu informācija par mums.

Šis ir savdabīgs plāns. Atmatiskais kopums it kā pieder mums, mūsu Dvēselei, ir individuāls, atšķirīgs no citu Dvēseļu Atmatiskajiem Plāniem, bet ir pastāvīgs un noturīgs laikā jeb mūžīgs. Sava veida mūsu Dvēseles pārstāvniecība Zemes kolektīvajā laukā, kas kādreiz sasniegs maksimālo izmēru un saplūdīs ar to.

Ar šo beigšu skaidrot cilvēka Smalkos Plānus. Protams, ka par šo tēmu var veselu grāmatu uzrakstīt. Bet ceru, ka kaut vispārēju ieskatu šajā tēmā guvāt. Jā, piebildīšu, ka cilvēkam vēl ir citi Smalkie Plāni. To ir diezgan daudz, tomēr tie ir ļoti sarežģīti aprakstāmi. Arī jau ar manis aprakstīto ir pietiekami labi saprotams, ka cilvēks nav vienkārši staigājošs “gaļas gabals”, bet gan ļoti sarežģīta un uz ļoti daudz ko spējīga būtne.

Nobeigumā vēl atsevišķi apstāšos pie jēdziena “Gaismas Ķermenis” jeb Monāde. Sākotnēji tā iedīgļi parādās Atmatiskajā Plānā, kad mūsu Atmatiskais saprāts Zemes kolektīvajā laukā sevi individualizē. Tas apvienojas arī ar cilvēka Budhiālo plānu. Tātad Gaismas Ķermenis, liels vai mazs, “spīdīgs” vai ne pārāk, cilvēka Dvēselei piemīt jau no pirmās tās reinkarnācijas.

Un neaizmirstiet, ka Gaismas Ķermenis ir ļoti individuāla vienība. Tā “gaismas spilgtuma un kvalitātes” rādītāji ir pakārtoti arī citiem Smalkajiem Plāniem – atkarīgi no Kauzālā Plāna tīrības, “spilgtuma” Zemes kolektīvajā laukā un Dvēseles attīstības līmeņa. Gaismas Ķermenis jeb Monāde var būt dažādos izmēros. Perfekta Gaismas Ķermeņa nav, jo ideālā variantā ļoti paplašinās un saplūst ar Zemes kolektīvo lauku, cilvēkam un viņai Dvēselei kļūstot par Dievu, eņģeli, svēto vai ko tamlīdzīgu.

Ziemeļu tradīcijās to sauca par nonākšanu Asgarda jeb Dievu valstībā; sefirotikā to sauc par nonākšanu Sefīrā Keter; budismā tas nozīmē kļūt par budu; vēl to sauc par nonākšanu Nirvānā; citās pasaules tradīcijās – vēl citādi. Jebkurā gadījumā šādā stāvoklī Dvēselei vairs nav emociju, tā neuztver pasaulīgo duālismu, tai nav vairs fiziskā ķermeņa.

Tādēļ nobeigumā atkāpšos no neitralitātes, individualizēšu savu stāstījumu un brīdināšu līdzcilvēkus. Neticiet cilvēkiem, kas sola Jums nest Gaismu un, pamatojoties uz saukļiem par dažādām cīņām visaptveroša miera un taisnības vārdā, “bīda” savas destruktīvās programmas, “zombē” uz objektīvi stulbām un subjektīvi destruktīvām darbībām un domām.

Uz šo es parasti reaģēju negatīvi, jo tādi paši “Gaismas nesēji”, piemēram, ir bijuši Staļins, Hitlers, Ļeņins un citi saucēji uz dažādām “gaismas tālēm”, kuru “gaišās nākotnes”, “gaismas” un “pareizības” vārdā cietuši un gājuši bojā miljoni. Bet viņu solītais mērķis tā arī netika sasniegts. Viens ir nezināt, kā tikt vaļā no Smalko Plānu negatīva, un kurnēt, cik dzīve ir grūta un liktenis netaisns. Bet pavisam cita lieta, ja apzināti un manipulējot ar neziņu cilvēkus apzināti nostumj negatīvā; izceļ sevi kā “pusdievu” un kārto savas labklājības un varaskāres ambīcijas.

Tātad par pašpasludinātajiem “Gaismas nesējiem”.

Pirmkārt, īsts Gaismas Cilvēks nekad sevi neafišēs, nekad sevi par Gaismas nesēju nenosauks. Dieviem un Gaismas Cilvēkiem nav sevi jāafišē un “jāceļ sava aste”. Viņi vienkārši dara savu darbu.

Otrkārt, nest Gaismu citiem nav iespējams. Tas ir individuāls darbs. Jā, ir maksimāli Gaismu izstarojoši cilvēki – guru, lamas, mūki, svētie dažādās reliģijās. Bet viņi Gaismu nevienam nenes, vienkārši izstaro to. Tādu cilvēku klātbūtnē lokālā apjomā un teritorijā bez kādas informatīvas vai verbālas mijiedarbības paliek silti ap sirdi. Tādu cilvēku klātbūtnē pazūd pesimisms, slimības, parādās atklāsmes un notiek citas brīnumlietas. Bet jebkurā gadījumā Gaismu šie cilvēki nes sevī. Viņu Gaisma drīzāk nostrādā kā pozitīva “infekcija”.

Treškārt, pastāv ļoti liela varbūtība, ka pašpasludinātajiem “Gaismas nesējiem” ar psihi nav viss kārtībā, viņiem piemīt tā sauktais “Napoleona sindroms”. Ezotērikā tam ir cits apzīmējums – tādu indivīdu sauc par Dēmonu Luciferu. Vienu no trijiem galvenajiem Goetijas Dēmoniem.

Ceturtkārt, ja šie cilvēki nav psihiski slimi, tad ir vēl trakāk – viņi ir tā saucamie Skaudīgie Neveiksminieki Manipulatori (Skatīt manu publicēto tēmu “Veiksmi Aiznesošie, Skaudīgie Neveiksminieki un Enerģētiskie Atvari”). Šo cilvēku zemapziņā dominē nostādne “Ja citi dzīvos nospiestāk, sliktāk, baidoties no kaut kā, ierobežojot sevi un citās negācijās, jo ES labāk jutīšos.”. Un savu uzskatu dēļ viņi ir gatavi uz jebkādam nelietībām. Enerģētiskie vampīri, kas barojas no kādas grupas (egregora) enerģētiskā lauka. Šo vampīru darbības princips ir viens – aizskart kādu vai iegrūst visu grupu negatīvās emocijās. Jo jebkurš cilvēks, tieši esot negatīvā, izstaro vairāk enerģijas nekā parasti. Novest cilvēku negatīvā ir vieglāk nekā uzjautrināt. Tādēļ šiem Skaudīgajiem Neveiksminiekiem – viltus “Gaismas nesējiem” – ir izdevīgi sēt dusmas, bailes, nesaprašanu un apjukumu.

Piektkārt, šādiem pašpasludinātiem “Gaismas nesējiem” ir ļoti netīrs Kauzālais Plāns, līdz ar to pakārtoti (skatīt iepriekš rakstīto) viņiem ir netīrs Astrālais (emociju) Plāns; Mentālais (domāšana) Plāns un Ēteriskais (saistība laikā, apkārtējās pasaules uztvere sajūtu līmenī) Plāns. Tātad arī viņu pašu izslavētais Gaismas Ķermenis ir mazs, netīrs un ļoti vāji “spīdošs”.

Bet trakākais ir tas, ka šādi “Gaismas nesēji” ar saviem lozungiem un destruktīviem uzskatiem, padomiem, ieteikumiem ievelk citus savā karmiskajā negāciju zaņķī! “Zombē” cilvēkus, padarot tos atkarīgus no ārējiem negatīvajiem apstākļiem un no sava karmiskā negatīva.

Kā viņus atpazīt? Ļoti vienkārši. Uzklausot viņu “viedokli”, Jums piezogas nesapratne; pasliktinās garastāvoklis; dzīve paliek “tumšāka”. Piezogas depresija, emocionāls negatīvisms, sāk zust spēki. Protams, viltus “Gaismas nesēja” – enerģētiskā vampīra līdzcilvēkiem ir grūti. Mans ieteikums ir nelaist viņus sirdī un bez emocijām uztvert viņus tādus, kādi viņi ir. Vai, ja ir tāda iespēja, tikt no viņiem vaļā. Vēl ir variants pilnībā uzticēties viņiem, pieņemt viņu dzīves pozīciju un uzskatus un kļūt tādiem pašiem kā viņi. Bet es ceru un domāju, ka Jūs to nevēlaties.

Nobeigumā

Es nevienu nespiežu uztvert manis rakstīto attiecībā par pašpasludinātajiem “Gaismas nesējiem” par taisnību pēdējā instancē. Vienkārši izlasiet visu šo pamattēmu, izlasiet manis publicēto tēmu “Veiksmi Aiznesošie, Skaudīgie Neveiksminieki un Enerģētiskie Atvari”. Varat arī izlasīt grāmatas – Lazareva “Karmas Diagnostika” un Veriščagina “Īstās Karmas Terapija”, kā arī citas ar šo tēmu saistītas grāmatas.

Tad ieslēdziet “vēsu” SAPRĀTU un LOĢIKU. Un izdariet savus secinājumus PAŠI!

Bet katrā gadījumā novēlu Jums visiem Veiksmi un Labklājību! Novēlu sevis kā Dvēseles un indivīda pilnīgu pasaules un Visuma sapratni! Un, protams, lielu, starojošu, mīlestības un radošuma pārpildītu Gaismas Ķermeni! Visu to novēlu arī pašpasludinātajiem “Gaismas nesējiem”!