CILVĒKA ZODIAKĀLIE EŅĢEĻI

Pēc Kabalas mācības milzīgajā eņģeļu plejādē, kas mīt Visumā, ir 72 eņģeļi, kas rūpējas par mums no dzimšanas brīža visa mūža garumā. Šos eņģeļus sauc par „ofanīmiem” jeb „zvaigžņu eņģeļiem”. Ēnoha grāmatā atrodama norāde uz faktu, ka zvaigžņu eņģeļi kopā ar ķerubiem un ercenģeļiem stāv apkārt Dieva tronim. Zvaigžņu eņģeļus sauc arī par zodiaka apļa eņģeļiem, jo katrs no tiem ir atbildīgs par piecu grādu līmeņa zodiaka sektoru un īpaši aizsargā tos cilvēkus, kas dzimst periodā, kad Zeme šķērsojusi viņu apgādībā esošo zonu. Tajā pašā laikā zvaigžņu ofanīmi var palīdzēt ikvienam cilvēkam, kurš vēršas pie viņiem pēc palīdzības.

Neskatoties uz to, ka šie eņģeļi piešķir cilvēkiem dažādas spējas un talantus, un ne vienreiz vien piedāvā iespēju izmainīt savu dzīvi uz labāku, ne katrs pamana, pieņem un izmanto eņģeļu dāvanas. Iegrimuši ikdienas rūpēs, cilvēki, kā ierasts, nepievērš vajadzīgo uzmanību savai iekšējai pasaulei, neapzinās savas dziļākās vajadzības un neieklausās iekšējā – intuīcijas balsī, kas pēc būtības arī ir starpnieks starp cilvēku un eņģeļu vēstījumu.

Kā jebkuri citi eņģeļi, arī ofanīmi var uzņemties sargeņģeļu funkcijas, īpaši gadījumos, kad cilvēks vēršas pie viņiem pēc palīdzības, padoma vai atbalsta. Katrs eņģelis izrāda cilvēkam īpaša veida sadarbību, un, ja jums nepieciešama kāda noteikta veida palīdzība vai konkrētas īpašības, ir vērts vērsties pie eņģeļa kurš “specializējies” tieši tajā.

Kā vērsties pie zodiakālajiem eņģeļiem un sadzirdēt tos

Cilvēkam, kuram vajadzīga materiālā labklājība, jāvēršas pie “pārpilnības eņģeļa” Al-KABAT, vīrišķība un drosme jālūdz eņģelim Al-LELAHU, aizsardzība ceļojuma laikā – eņģelim DAMMEB-JAHU, vara – eņģelim RAAH-JAHU, bet atbrīvošanu no vientulības – eņģelim AJAU-JAHA. Tomēr ar ļoti svarīgiem un vispārēja rakstura lūgumiem vēlams vērsties pie eņģeļa, kura aizgādnībā jūs esat dzimuši.

Vēršoties pie eņģeļa, vispirms jāatslābinās, jāatbrīvo savs prāts no liekām domām, tad trīsreiz jāpasaka eņģeļa vārds (domās vai skaļi) un tikai tad jānoformulē savs lūgums – afirmācija. Lai sadzirdētu eņģeļa atbildi vai ieraudzītu iespēju, kuru viņš piedāvā, atsaucoties uz jūsu lūgumu, nepieciešams uzturēt mierīgu garu, izvairīties no steigas un bezjēdzīgām domām, uzmanīgi sekot tam, kas notiek ap jums. Atbilde var skanēt kā jūsu iekšējā balss, kas izsaka konkrētus vārdus, vai intuitīvās sajūtas specifiska impulsa veidā, kas rosina jūs kaut kur iet vai veikt kādu rīcību.

Jūs varat iemācīties pastāvīgi sajust viena vai vairāku sargeņģeļu klātbūtni. Par to, ka jūs atrodaties kontaktā ar eņģeļiem, liecina saasināta intuīcija un veiksme, kas nāks pie jums ikreiz, kad sekosiet savas iekšējās balss rīkojumiem.

Pie sava eņģeļa jūs varat vērsties katru dienu. Bet arī tas eņģelis, kas ir aktīvs konkrētā laika periodā, diezgan efektīvi palīdz savā specifiskajā kvalitātē jebkuram. Var atsaukt arī “blakusesošos” eņģeļus. Bet, no manas pieredzes, jo tālāk izsaucamais eņģelis atrodas no aktīvā eņģeļa dienas, jo mazāk pilnīgs var būt rezultāts, nekā tad, ja izsaucat esošajam, faktiskajam mēnesim un diena atbilstošo eņģeli.

Tiem, kas dzimuši laikā no 1. līdz 5. janvārim, palīdz eņģelis NEMEM-JAH:

Šis eņģelis palīdz sasniegt nebijušas virsotnes jebkurā lietā un darbā, pie kura jūs ķeraties, taču tikai no jums atkarīgs, vai varēsiet noturēties iekarotajā virsotnē.

Cilvēkiem, kuri piedzimst viņa aizgādībā, eņģelis NEMEM-JAH dāvā pārliecināšanas spēju, tomēr viņiem var rasties grūtības ar organizatoriskajiem un vadības jautājumiem.

NEMEM-JAH piemīt dziednieka spējas, un viņš tās nodod tiem, kas atrodas viņa aizgādība. Šie cilvēki kļūst par labiem ārstiem, masieriem, naturopātiem un dietologiem.

NEMEM-JAH dāvā varu un bagātību, slavu un atpazīstamību, gudrību un zināšanas, kā arī tieksmi uz filozofiskiem meklējumiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 6. līdz 10. janvārim, palīdz eņģelis JEIL-JAH:

Šis eņģelis iedvesmo lieliem darbiem un sasniegumiem, kā arī palīdz noturēties sasniegtās veiksmes virsotnē. Viņš mudina aktīvi cīnīties pret skopumu un grēcīgām tieksmēm, palīdz izvairīties no bīstamiem kārdinājumiem un uzvarēt personīgās vājības.

JEIL-JAH palīdzēs ar padomu izšķirošos dzīves brīžos, stingri stāvēt ar abām kājām uz zemes, izvairīties no mums piešķirtās varas ļaunprātīgas izmantošanas, piešķirs harizmu un spilgtu individualitāti, kā arī spējas svešvalodu apgūšanā.

JEIL-JAH palīdzēs atrisināt jebkuras problēmas, kas saistītas ar likumu vai juridiskiem jautājumiem. Tāpat viņš palīdzēs pārvaldības jautājumu un situāciju risināšanā, arī situācijās, kas prasa varas un spēka izmantošanu.

Tiem, kas dzimuši laikā no 11. līdz 15. janvārim, palīdz eņģelis HARAK-JAH

Šis eņģelis palīdz mums izvairīties no krišanas un aizsargā pret likteņa neparedzētiem apstākļiem, no postošām sekām, pašiznīcināšanās tieksmēm. Viņš iedvesmo vēlmi uzvarēt un radīt, palīdz atgriezties uz pareiza ceļa, rūpējas par mums, kad mēs pieļaujam kļūdas un jūtam garīgu tukšumu.

Harak-Jah palīdz kritušiem celties, palīdz dziļās meditācijās, modina interesi misticismam un garīgajam. Kad mēs esam vīlušies materiālajās vērtībās, viņš atmodina mūsos vēlmi pēc garīgās evolūcijas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 16. līdz 19. janvārim, palīdz eņģelis METSER-JAH:

Cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, šis eņģelis dod atbildības sajūtu, spēju paļauties uz sevi sarežģītās situācijās, iekšējo spēku, spējas vadīt savas jūtas, kontrolēt savas domas, emocijas un motivāciju, kā arī dziedināšanas spējas.

Metser-Jah palīdz sportā, mākslā, ķīmijā un alķīmijā, jogā un meditācijā, paver vārtus uz jaunu pasauli, palīdz ieraudzīt lietu slēpto pusi, nomest materiālo vai emocionālo atkarību, ienest savā dzīvē pārmaiņas un ar to virzīt savu dzīvi uz labāko.

Tiem, kas dzimuši laikā no 20. līdz 24. janvārim, palīdz eņģelis VAMET-JAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, neatvairāmu šarmu, draudzīgu raksturu, labu gaumi. Vamet-Jah palīdz pārvarēt fizisko trūkumu un pat cilvēkiem ar sliktu veselību palīdz nodzīvot ilgu mūžu.

Vamet-Jah palīdz vājiem un slimiem, ļauj tikt galā ar kļūdām un pagātnes noslēpumiem, ļauj skatīties nākotnē ar pārliecību, dod tiesības uz empīrisko pasaules izzināšanu, talantus dažādās amatniecības un lietišķās mākslās.

Tiem, kas dzimuši laikā no 25. līdz 29. janvārim, palīdz eņģelis JEHAB-JAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, radošumu un neparastu domāšanu, palīdz attīstīt intelektu, saņemt un apgūt zināšanas.

Jehab-Jah uzlabo redzi un dzirdi, palīdz mums atklāt noslēpumus, nebaidīties no nezināmā, saprast lietu būtību, saprast citus un izteikt savas domas tā, lai mēs arī tiktu saprasti.

Jehab-Jah mudina mūs paņemt no dzīves, cik vien iespējams, visu izmēģināt un pašiem izbaudīt gan materiālo, gan garīgo.

Tiem, kas dzimuši laikā no 30. janvāra līdz 3. februārim, palīdz eņģelis AUNU-JAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem lielu intelektuālo potenciālu, kas jāizmanto pēc iespējas pilnīgāk. Viņš ir zinātnieku un pētnieku patrons, īpaši arheoloģijas, fizikas un jauno tehnoloģiju sfērās.

AUNU-JAH palīdz skatīties tālāk par saviem ierobežojumiem un tradicionālajiem priekšstatiem. Viņš dziedē nervu slimības un uzlabo smadzeņu darbību, kā arī ļauj cilvēkam sapņos redzēt problēmu risinājumus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 4. līdz 8. februārim, palīdz eņģelis MEKI-JAH:

Šis eņģelis aizsargā visu jauno un revolucionāro, palīdz kaujās, kuru mērķis ir nodrošināt ierasto lietu pārmaiņas, ļauj mums darboties pāri savām spējām, saraut pagātnes ķēdes, kļūt brīvam, nomest no sevis citu cilvēku un svešu problēmu jūgu.

MEKI-JAH palīdz mums būt neatkarīgiem un aizstāvēt savus principus līdz galam, nezaudējot laipnību un cilvēcību, palīdz saglabāt humora izjūtu un dvēseles līdzsvaru, nepārspīlēt nepatikšanas, kā arī empīriskās zināšanas apvienot ar garīgo pieredzi.

Tiem, kas dzimuši laikā no 9. līdz 13. februārim, palīdz eņģelis DAMMEB-JAH:

Šis eņģelis aizsargā ceļotājus, dāvina svešvalodu apgūšanas talantus, palīdz viegli saprast citus cilvēkus, spēju ātri pielāgoties jaunajai videi un mainīgiem apstākļiem. Tas dod iespēju baudīt vientulību un tajā pašā laikā viegli atrast draugus, izrādīt iecietību un sapratni pret citiem cilvēkiem.

DAMMEB-JAH paver durvis uz nākotni, apvieno materiālās, garīgās un mentālās pasaules, kā arī palīdz jebkādai darbībai, kura vērsta uz nākotnes rezultātiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 14. līdz 18. februārim, palīdz eņģelis MENAK-JAH:

Šis eņģelis apdāvina ar tieksmi pēc neatkarības un individuālisma, tas atmodina vēlmi kļūt par saimnieku savam liktenim, padarīt pasauli labāku, tikt galā ar inerci un aizspriedumiem, atmaskot viltus vērtības, vērtēt godīgumu, atvērtību un altruismu.

MENAK-JAH norāda ceļu, kuram sekos cilvēce, palīdz pārvarēt haosu, destruktīvās tendences, kā arī paver durvis uz garīgo pasauli.

Tiem, kas dzimuši laikā no 19. līdz 23. februārim, palīdz eņģelis JAU-JAH:

Šis eņģelis dāvina vitalitāti, ģenialitāti, mākslinieciskumu, īpašās garīgas spējas, īpašu jutīgumu un emocionālu spēku, spēju pabeigt līdz galam uzsāktās svarīgas lietas.

JAU-JAH palīdz pārvarēt izolētības sajūtu no pasaules un vientulības sajūtu, pārvarēt grūtus laikus, smagus periodus, atbalsta tos, kurus nodeva, pievīla vai smagi aizvainoja.

Tiem, kas dzimuši laikā no 24. līdz 29. februārim, palīdz eņģelis ŠEBO-JAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, spēju ātrāk atgūties no smagiem triecieniem un pārvarēt visgrūtākās problēmas, piemēram, narkotiku atkarība vai smagas slimības.

ŠEBO-JAH palīdz pārvarēt skumjas, nostalģiju, bēdas, ciešanas, nemieru, bailes un izmisumu, mudina cilvēkus izmantot sarežģītas situācijas savai izaugsmei, rakstura stiprināšanai, pārliecības saviem spēkiem veidošanai.

ŠEBO-JAH dāvina veiksmi, slavu un bagātību tiem, kas tos izmanto ne tikai sev, bet arī par labu citiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 1. līdz 5. martam, palīdz eņģelis RAAH-JAH:
Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, varu un vienlaikus arī lielu atbildību, kuras slogu ne katrs spēj izturēt.

RAAH-JAH aicina savus aizbilstamos uz pastāvīgu personīgo izaugsmi un sevis uzlabošanu, palīdzot viņiem ieņemt augstu stāvokli sabiedrībā.

RAAH-JAH dod iespēju vadīt lielas cilvēku masas, dod talantus mākslā vai kultūrā, palīdz pamanīt to, ko citi neredz. Tas izraisa augstas sajūtas un palīdz īstenot izcilus nodomus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 6. līdz 10. martam, palīdz eņģelis JEBEM-JAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa patronāžā, īpašu cilvēcību, līdzjūtību, altruismu un līdera īpašības. Viņš palīdz pārvietoties no nedienām uz panākumiem, no slimībām uz veselību, no nabadzības uz bagātību un pārpilnību.

JEBEM-JAH ir labvēlīgs politiķiem un uzņēmējiem, politiskām un sociālām kustībām, atmodina ilgas pēc personības izaugsmes un vēlmi sasniegt augstus mērķus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 11. līdz 15. martam, palīdz eņģelis HAJAI-JAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, mūzikas un dejas spējas, palīdz risināt sarežģītas problēmas un garīgi augt.

HAJAI-JAH aktivizē spēju un vēlmi mācīties, rada vēlmi izzināt garīgo un reliģisko, palīdz izprast lietu būtību un dāvina gaišredzību.

Tiem, kas dzimuši laikā no 16. līdz 20. martam, palīdz eņģelis MOUM-JAH:

Šis eņģelis vada un palīdz mums jebkurā situācijā, virza mūsu domas un garīgo izaugsmi, palīdz īstenot mūsu plānus.

MOUM-JAH dod spējas draudzēties, veicina altruisma un līdzjūtības izpausmes pret tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs, veicina vajadzību pēc garīgās izaugsmes un pašrealizācijas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 21. līdz 25. martam, palīdz eņģelis AL-VEHU:

Šis eņģelis dod drosmi, spēku, gribasspēku, apņēmību, iedvesmu, jaunradi, radošo garu, uzņēmējdarbības spējas un „iekšējo degsmi”.

AL-VEHU palīdz tikt galā ar birokrātiskiem šķēršļiem un sasniegt savus mērķus, gūt panākumus dzīvē. Viņš palīdz arī situācijās kas prasa tūlītēju lēmumu pieņemšanu.

Tiem, kas dzimuši laikā no 26. līdz 31. martam, palīdz eņģelis AL-JELI:

Šis ir eņģelis – glābējs, jo palīdz cilvēkiem, kuri cietuši dažādos negadījumos. Viņš dāvina spēku, pacietību un ticību.

AL-JELI atbalsta uzņēmējus, stimulē radošumu, dod impulsu mūsu iniciatīvām, veicina intelektu un mudina mūs uz personisko izaugsmi.

Tiem, kas dzimuši laikā no 1. līdz 5. aprīlim, palīdz eņģelis AL-SIT:

Šis eņģelis aizsargā pret negadījumiem, palīdz pieņemt sarežģītus un riskantus lēmumus, palīdz atrast izeju tiem, kas iekļuvuši nepatikšanās. Palīdz atrast zaudētas mantas un palīdz dažāda veida izmeklējumos, un kontrolē, lai cilvēki iegūtu to, ko viņi ir pelnījuši.

AL-SIT dod gara spēku un labu garastāvokli, veiksmi, bagātību un gaišredzības spējas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 6. līdz 10. aprīlim, palīdz eņģelis AL-AULEM:

Šis eņģelis atmodina cilvēkos spēcīgu emocionālu uzliesmojumu, modina viņos vēlmi veltīt sevi kādai darbībai vai tuvam cilvēkam.

Cilvēki, kuri dzimuši AL-AULEM aizbildniecībā, bieži paliek populāri, spēj sasniegt pasaules slavu, īpaši mākslas jomā.

AL-AULEM piešķir objektivitāti spriedumos, drosmi, asu intelektu, līdera īpašības un bagātību, kā arī palīdz nodibināt labas attiecības ar citiem cilvēkiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 11. līdz 15. aprīlim, palīdz eņģelis AL-MAHAŠ:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, mednieka instinktu, stratēģisku domāšanu, spēju pārliecināt, drosmi un spēju izmantot dotas iespējas. Cilvēki, dzimuši šajā laikā neko neatstāj pusceļā, un, ja kaut ko ieplāno, tad obligāti noved līdz beigām.

AL-MAHAŠ pasargā no uzbrukumiem, nelaimēm, iedvesmo, palielina izturību, aizsargā cilvēkus, kas veltījuši sevi likumam un kārtībai, stiprina ķermeni un palīdz saglabāt veselību.

Tiem, kas dzimuši laikā no 16. līdz 21. aprīlim, palīdz eņģelis AL-LELAH:

Šis eņģelis dod neatkarīgu raksturu cilvēkiem, entuziasmu un garīgo degsmi, īpašu valdzinājumu, spēju vienoties un panākt savu, vadītāja īpašības un vēlmi visā būt pirmajam.

AL-LELAH veicina vīrišķības izpausmi, dod spēku, sparu un drosmi, dod spēju domāt racionāli, pareizi novērtēt situācijas, ietērpt savas idejas pareizās formās un izstrādāt stabilu pamatu jebkurai uzsāktajai darbībai.

Tiem, kas dzimuši laikā no 22. līdz 26. aprīlim, palīdz eņģelis AL-AKAH:

Šis eņģelis savā aizsardzībā dzimušajiem dod iedvesmu un īpašus mūzikas dotumus, aizsargā pret kārdinājumiem un visa veida atkarībām.

AL-AKAH palīdz mīlestības attiecībās, pastiprina sajūtas, dod īpašu jutību, vēlmi pēc garīgās izaugsmes un sevis pilnveidošanas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 27. aprīļa līdz 1. maijam, palīdz eņģelis AL-KABAT:

Šis eņģelis palīdz pārvarēt šaubas, dāvina labsirdības spējas, pacietību, neatlaidību, palīdz organizēt savu laiku, dāvina praktisko prātu un mīlestību pret darbu.

AL-KABAT sauc par pārpilnības eņģeli, jo viņš palīdz cilvēkiem panākt materiālo labklājību.

Šis eņģelis aizsargā lauksaimniekus un visus, kuru darbs ir saistīts ar lauksaimniecību.

Tiem, kas dzimuši laikā no 2. līdz 6. maijam, palīdz eņģelis AL-HEZID:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa patronāžā, stabilas pozīcijas un pārliecību nākotnē, ļaujot tiem vismaz vienreiz mūžā saņemt to, ko viņi vēlas no visas sirds.

AL-HEZID pasargā mājas, būvniecības uzņēmējdarbību un investīcijas, dāvina mākslinieciskās spējas, palīdz attīstīt balsi un muzikālo dzirdi.

Viņš palīdz atrisināt sarežģītas problēmas, dāvā laimi un palīdz sasniegt psiholoģisko briedumu un gudrību, aizsargā bērnību un visu, kas saistīts ar bērniem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 7. līdz 11. maijam, palīdz eņģelis AL-ELAD:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kuri dzimuši tā uzraudzībā, dinamismu, spēju ātri un precīzi risināt problēmas, izturību un pacietību.

AL-ELAD dod cilvēkiem spēku virzīties uz priekšu pat tad, kad iet slikti, dod grāmatvedības talantus, centību, spēju saglabāt un palielināt uzkrāto, neaizmirstot tajā pašā laikā par laipnību un devību.

AL-ELAD palīdz stiprināt ķermeni un garu, saglabāt mīlestību un stabilitāti ģimenes attiecībās, saņemt bagātu mantojumu, padaru mūsu pasaules redzējumu pilnīgāk, palīdz piepildīt vēlēšanas, mācīties un pielietot iegūtās zināšanas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 12. līdz 16. maijam, palīdz eņģelis AL-LAV:

Šis eņģelis palīdz realizēt mūsu projektus un idejas, lai mūsu sapņi kļūtu par realitāti, organizēt ģimenes biznesu, palielināt produktivitāti un iegūt lielāku peļņu.

AL-LAV modina cilvēkos atbildības sajūtu, tieksmi pilnveidoties, dāvā vadītāja īpašības un organizatorisko talantu.

Tiem, kas dzimuši laikā no 17. līdz 21. maijam, palīdz eņģelis AL-HABAU:

Šis varenais eņģelis sniedz cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, asu prātu, spējas vest sarunas, karavīra un militārā līdera talantus, stratēģa un veiksmīga uzņēmēja spējas.

AL-HABAU aizsargā tos, kas rūpējas par pacientiem, palīdz dziedēt slimības, dod izturību un spēku grūtos gadījumos, veicina mīlestību un romantiku, stabilizē mīlestības attiecības un stiprina laulības saites.

Tiem, kas dzimuši laikā no 22. līdz 26. maijam, palīdz eņģelis AL-JEZELJ:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa patronāžā, mākslinieciskās spējas, dzejas talantu, palīdz medicīnā, žurnālistikā, piešķir elastīgu domāšanu un spēju pareizi izmantot dotas iespējas.

AL-JEZELJ stiprina attiecības starp ģimenes locekļiem, it īpaši starp brāļiem un māsām, dāvā prāta elastību un spēju pārliecināt, veselību un fizisko spēku, kā arī palīdz elastīgi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 27. līdz 31. maijam, palīdz eņģelis AL-MEBAT:

Šis eņģelis palīdz cilvēkiem sazināties un uzturēt sakarus dažādos līmeņos līdz pat telepātiskai komunikācijai, aizsargā pret visiem iespējamiem slazdiem.

AL-MEBAT dod mums optimismu, mudina pamanīt savas kļūdas un trūkumus, lai tās labotu, palīdz pārvarēt personīgās problēmas, tikt galā ar nervozitāti, dod spējas apgūt svešvalodas, kā arī dāvā zintnieku spējas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 1. līdz 5. jūnijam, palīdz eņģelis AL-HERI:

Šis eņģelis savā aizsardzībā dzimušajiem dod radošās spējas, rakstnieku talantu, fotogrāfa vai izdevēja talantus, piešķir saprātu, efektivitāti un mīlestību pret darbu, spējas izveidot kontaktus un komunicēt ar cilvēkiem.

AL-HERI palīdz mums saprast un pieņemt citus tādus kādi viņi ir, dod spējas atrisināt svešas problēmas. Aizsargā mūs no manipulācijām un ļaunprātīgas izmantošanas, sniedz padomus un virza pareizajā ceļā, palīdz būt elastīgiem, ātriem un efektīgiem lēmumu pieņemšanā un realizēšanā.

Tiem, kas dzimuši laikā no 6. līdz 10. jūnijam, palīdz eņģelis AL-HAKEM:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, kritisku prātu un domāšanas elastību, ļauj paskatīties uz lietām no dažādiem skatu punktiem un pamanīt to, ko citi nav pamanījuši, kā arī dāvā spējas darboties alternatīvā medicīnā un praktizēt ezotēriskās zināšanas.

AL-HAKEM aizgādībā ir viss, kas saistīts ar bērniem, viņš veicina radošuma izpausmes, veido attiecības, palīdz tikt galā ar nervozitāti un iekšējo spriedzi.

Tiem, kas dzimuši laikā no 11. līdz 16. jūnijam, palīdz eņģelis AL-LAU:

Šis eņģelis piešķir cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, īpašu jūtīgumu un atsaucību mistiskām parādībām, racionālu domāšanu, uzmanību sīkumiem, tieksme uz tīrību un kārtību.

AL-LAU dāvā cilvēkiem oratora spējas, vitalitāti, dinamismu, enerģiju un personīgo harizmu, palīdz saglabāt jaunības garu un jaunu ķermeni, pamanīt jaunas iespējas, efektīvi komunicēt ar cilvēkiem, skaidri izteikt savas domas un rast vienkāršus risinājumus sarežģītām problēmām.

Tiem, kas dzimuši laikā no 17. līdz 22. jūnijam, palīdz eņģelis AL-KELI:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, spējas darboties alternatīvā medicīnā, tirdzniecībā, sarunu vešanā, pasniegšanas talantus, dāvā viņiem spēju skaidri izteikties, atrast pareizos vārdus un dāvā augstu intelektu.

AL-KELI palīdz mums būt harmonijā ar sevi, neaizvērties savā iekšējā pasaulē, atbrīvoties no vientulības, atzīt savas kļūdas un neatkārtot tās.

AL-KELI parāda mums ceļu uz garīgo attīrīšanu, mudina izmaiņām, kas padarīs mūsu dzīvi labāku un arī palīdz jaunas mājas vai darba meklējumos.

Tiem, kas dzimuši laikā no 23. līdz 27. jūnijam, palīdz eņģelis HI-LEVOH:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, maģijas un burvestības spējas, ezotērikas zināšanas, spēju gūt labumu no nepatikšanām un pārvērst sliktu situāciju par labvēlīgu.

HI-LEVOH atmodina intuīciju un atver vārtus uz citām pasaulēm, dāvina gara spēku, palīdz izkļūt no depresijas un stabilizē psihi.

Tiem, kas dzimuši laikā no 28. jūnija līdz 2. jūlijam, palīdz eņģelis HI-PAHEL:

Šis eņģelis dāvā radošas spējas, saasinātu uztveri, drosmi, fizisko spēku un spēju pretoties grūtībām. Cilvēki, kuri piedzimuši HI-PAHEL aizbildniecībā, ir veiksmīgi sportā, un viņi ir labi pavāri, ārsti un farmaceiti.

HI-PAHEL dāvā auglību, ārstē no neauglības un impotences, palīdz realizēt sapņus un tikt galā ar ikdienas pienākumiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 3. līdz 7. jūlijam, palīdz eņģelis HI-HELAK:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, augstas morāles vērtības, reliģiozitāti, atbildību, spēcīgu taisnīguma apziņu un pašcieņu.

HI-HELAK palīdz pareizi noformulēt idejas, lai varētu atbilstošā veidā izmantot tos praksē, uzlabo atmiņu, dāvā asu intelektu, stimulē garīgu attīstību, atbrīvo no alkoholisma un atkarības, palīdz pielāgoties pārmaiņām kas notiek apkārt un nepazaudēt pamatus, pat tādos gadījumos, kad iztēle ved mūs pārāk tālu no realitātes.

Tiem, kas dzimuši laikā no 8. līdz 12. jūlijam, palīdz eņģelis HI-JAJ:

Šis eņģelis aizsargā sievišķību visās tās izpausmēs – mātes, vecmātes, audzinātājas un skolotājas. Viņš ārstē no psihiskām slimībām, iekšējās sekrēcijas dziedzeru slimībām, uzlabo veselību, mazina skumjas un piedāvā otro vai trešo iespēju tiem, kuriem patiešām to vajag.

HI-JAJ ir labvēlīgs sporta nodarbībām, uzlabo koncentrēšanās spējas, stiprina gribasspēku, iedvesmo neatlaidībai mērķu sasniegšanā, aizsargā vājus un nabadzīgus, palīdz ar nelielu piepūli sasniegt lieliskus rezultātus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 13. līdz 17. jūlijam, palīdz eņģelis HI-MELAH:

Šis eņģelis ir labvēlīgs visam, kas saistīts ar mājām, ģimeni, viņš apvieno ģimenes locekļus un nostiprina radniecības saites.

HI-MELAH strukturizē domāšanu, pasniedz intuīciju saprotamā formā, nostiprina ķermeni un garu, dod pārliecību un spēku mūsu rīcībai, mazina bailes un kliedē šaubas, kā arī ļauj skaidri saprast un formulēt mērķi, uz kuru mēs tiecamies.

Tiem, kas dzimuši laikā no 18. līdz 23. jūlijam, palīdz eņģelis HI-ŠAHO:

Šis eņģelis dāvā veselību, aizsardzību, mīlestību un aizsargā visus cilvēkus uz Zemes. Viņš uzlabo garīgo veselību, dod prieku garam un stiprina ģimenes pavardu.

HI-ŠAHO pasargā mūs no briesmām, palīdz pārvarēt visgrūtākos apstākļus, atjauno veselību pēc negadījumiem, atrisina sarežģītas problēmas, aizmirst par psiholoģiskām traumām un bēdām, arī sniedz iespēju situācijās, kad šķiet, ka viss ir zaudēts.

Tiem, kas dzimuši laikā no 24. līdz 28. jūlijam, palīdz eņģelis HI-NETAH:

Šis eņģelis piešķir spēju izcelties savā vidē un sasniegt ievērojamus rezultātus, palīdz parādīt sevi vislabākā veidā, kā arī pilnībā izmantot savas spējas un talantus.

HI-NETAH veicina personisko izaugsmi, dod spējas pārvaldīt, palīdz sasniegt savus mērķus un gūt panākumus, izrādīt iniciatīvu, kā arī palīdz iegūt lielu peļņu jebkāda veida uzņēmējdarbībā.

Tiem, kas dzimuši laikā no 29. jūlijam līdz 2. augustam, palīdz eņģelis HI-HAAH:

Šis eņģelis dod cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, gribasspēku, kaislīgu dabu, asu prātu un drosmi, kas ļauj drosmīgi pārvarēt visas likteņa ačgārnības.

HI-HAAH dāvina līdera spējas, atbildības sajūtu, tieksmi personiskai izaugsmei un spējas vadīt cilvēkus.

HI-HAAH palīdz pārvaldīt ģimenes un uzņēmējdarbības lietas, pareizi veidot attiecības ģimenē, organizēt ikdienu un viegli tikt galā ar ikdienas problēmām.

Tiem, kas dzimuši laikā no 3. līdz 7. augustam, palīdz eņģelis HI-JERET:

Šis eņģelis piešķir spēku, bagātību, varu un autoritāti, savienojumā ar vadītāja talantu, bet tajā pašā laikā uzliek personai atbildību izmantot šīs dāvanas labumam nevis ļaunumam.

HI-JERET palīdz no sarežģītām situācijām iznākt vēl spēcīgākiem nekā bijām līdz šim, ļauj iegūt neatkarību, veicina mīlestību un kaislību, mudina jaunām iniciatīvām, stiprina garu, veicina pašpilnveidošanās un garīgās izaugsmes.

Tiem, kas dzimuši laikā no 8. līdz 12. augustam, palīdz eņģelis HI-ŠAAH:

Šis eņģelis piešķir spēju sapņot, noteikt augstus mērķus un būt neatlaidīgam, lai tos sasniegtu, dod iekšējo spēku, kas ļauj pārvarēt savas bailes un raksturīgos ierobežojumus.

HI-ŠAAH ļauj mums kontrolēt savas kaislības, atturēties no kārdinājuma, nelaimēs būt nelokamiem, mazāk egoistiskiem un humānākiem.

Tiem, kas dzimuši laikā no 13. līdz 17. augustam, palīdz eņģelis HI-RIJI:

Šis eņģelis cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, piešķir dzīves sparu, dinamismu, organizatoriskās un vadošas darbības spējas, prasmi un vēlmi strādāt, kā arī pasargā no visdažādākajām iespējamām nelaimēm.

HI-RIJI palīdz iesoļot jaunos mūsu dzīves posmos, dod iespēju uzvarēt daudz spēcīgākus pretiniekus, ļauj laikus pamanīt draudošās briesmas, mudina virzīties uz priekšu arī tad, kad mums šķiet, ka nekas vairāk nav darāms, uzlabo mūsu stāvokli un palīdz iziet aiz personīgo ierobežojumu robežām.

Tiem, kas dzimuši laikā no 18. līdz 22. augustam, palīdz eņģelis HI-AUM:

Šis eņģelis dāvā viņa aizsardzībā dzimušajiem panākumus, bagātību, slavu un atzīšanu, kā arī iekšējo spēku un spēju vadīt cilvēkus, lielākā mērā izmantojot savu personīgo šarmu un dialogu nekā spēku.

HI-AUM uzlabo personīgās īpašības, dāvā daiļrunības talantu, ir labvēlīgs jebkādiem pasākumus, kas saistīti ar cilvēku vadīšanu, dod spēju pārliecināt un palīdzēt ieņemt augstu stāvokli sabiedrībā.

Tiem, kas dzimuši laikā no 23. līdz 27. augustam, palīdz eņģelis HI-LEKAB:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, iecietību, līdzcietību, sapratni, spēju nesavtīgi kalpot citiem un rūpēties par apkārtējiem, negaidot neko pretī.

HI-LEKAB dāvā veselību un vitalitāti, lojalitāti un uzticamību, palīdz uzturēt un attīstīt tikumus, kā arī pieņemt citus cilvēkus tādus kādi viņi ir.

Tiem, kas dzimuši laikā no 28. augustam līdz 1. septembrim, palīdz eņģelis HI-VEŠER:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, īpašu jūtīgumu un romantismu, paaugstinātu intuīciju, spēju sazināties un saprast citus cilvēkus.

HI-VEŠER aizsargā pret sliktu veselību un palīdz atgūties no slimības, smaga stresa vai traumas, dod spēju apgūt valodas, palīdz prognozēt nākotni un ātri pielāgoties negaidītām situācijām.

Tiem, kas dzimuši laikā no 2. līdz 6. septembrim, palīdz eņģelis HI-JEKO:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, daudz dažādu spēju un īpašību – reizēm viņiem ir pat problēmas izvēlēties, kuras izmantot.

HI-JEKO aizsargā pret zādzībām un krāpšanu, vardarbību un nervu slimībām, palīdz atrast darbu, kas nes mums prieku, ir labvēlīgs mīlestībai, mudina vēlēšanos pēc garīgās izaugsmes un palīdz mums pārvarēt mūsu pašu ierobežojumus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 7. līdz 11. septembrim, palīdz eņģelis HI-LEHAK:

Šis eņģelis dāvā izpratni un spēju upurēt savas intereses, dod iekšējo mieru un garīgo harmoniju. HI-LEHAK palīdz paveikt to, kas šķiet neiespējams, saņemt to, kas liekas nesasniedzams, atrasties tur, kur, mums šķita, mēs nekad nebūsim.

Viņš atmodina mūsu intuīciju, palīdz pārvarēt grūtus laikus un nodrošina iespējas mainīt savu dzīvi uz labāku.

Tiem, kas dzimuši laikā no 12. līdz 16.septembrim, palīdz eņģelis HI-KEVEK:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, spēju mācīties, apgūt un sekmīgi pielietot savas zināšanas. Viņš ir labvēlīgs māksliniekiem, aktieriem, rakstniekiem, tulkotājiem un pasniedzējiem, palīdz pārvarēt emocionālo stresu un visa veida atkarības.

HI-KEVEK ļauj neambicioziem cilvēkiem sasniegt vairāk nekā viņi ir gaidījuši, palīdz pārvarēt iedomību un “zvaigžņu slimību”, pieņemt lietas, kādas tās ir, kā arī vērst situāciju sev par labu.

Tiem, kas dzimuši laikā no 17. līdz 21. septembrim, palīdz eņģelis HI-MENAD:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem kas dzimuši zem viņa aizsardzības garīgo briedumu un emocionālo stabilitāti, spēju atbrīvoties no materiālās un sentimentālās atkarības un sajust sevi aiz labā un ļaunā, palīdz nožēlot kļūdas un izvēlieties pareizo ceļu.

HI-MENAD palīdz pārvarēt mīlestības vilšanās un apkārtējo nesapratni, palīdz atbrīvoties no visa, kas kavē vai sāpina un vada mūs uz pareizo ceļu sarežģītās situācijās.

Tiem, kas dzimuši laikā no 22. līdz 26. septembrim, palīdz eņģelis ANI-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, matemātikas talantu, spēju darboties zinātnē, spēju mācīties un apgūt saņemto informāciju, piešķir asu intuīciju, devīgumu un taisnīgumu.

ANI-EL kliedē aizdomas un šaubas, noņem aizkaitināmību un uzlabo raksturu, palīdz domāt, veidot sociālos sakarus, aizņemt pienācīgo vietu sabiedrībā, kā arī palīdz mums izvairīties no kļūdām, kuras bija izdarītas impulsīvi.

Tiem, kas dzimuši laikā no 27. septembra līdz 1. oktobrim, palīdz eņģelis HAUM-EL:

Šis eņģelis piešķir cilvēkiem kas dzimuši viņa aizsardzībā prātu, viltīgumu un atjautību, kas ir jākontrolē lai izmantotu tos labam, nevis ļaunam.

HAUM-EL aizsargā no nervu un garīgām slimībām, ir labvēlīgs izgudrotājiem un diplomātiem, palīdz panākt vienošanos un izlīgumu, kā arī spēt pateikto to, ko ir grūti, bet nepieciešams pateikt.

Tiem, kas dzimuši laikā no 2. līdz 6. oktobrim, palīdz eņģelis REHAU-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, īpašu enerģiskumu, mobilitāti un veiklību gan fiziskā, gan garīgā plānā.

REHAU-EL ir labvēlīgs rakstniekiem, publicistiem un žurnālistiem, aizsargā no nieru slimībām un palīdz būt taktiskam, redzēt lietas skaidrāk, labot kļūdas, atgūt to, kas tika nozaudēts, un atjaunot iznīcināto. Tāpat viņš pasargā mūs no agresijas, kas nāk no ārpuses.

Tiem, kas dzimuši laikā no 7. līdz 11. oktobrim, palīdz eņģelis JEJZ-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, varu un visa veida bagātības, ārstē slimības un palīdzēt rast risinājumus visām problēmām, kas rodas. Viņš ir labvēlīgs juristiem, prokuroriem, tiesnešiem, diplomātiem un visiem, kas cīnās par mieru, harmoniju un tiesiskumu.

JEJZ-EL ir labvēlīgs mīlestībai un miesas priekiem, mudina cilvēkus baudīt dzīvi visās tās izpausmēs, atmodina estētisku un māksliniecisku apziņu, palīdz veidot attiecības ar mīļajiem cilvēkiem, kā arī aizsargā visu, kas saistīts ar skaistumu, labsajūtu un komfortu.

Tiem, kas dzimuši laikā no 12. līdz 16. oktobrim, palīdz eņģelis AHABA-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, spēju izturēt grūtības un pretoties apstākļiem, piešķir tiem skaistumu, īpašu jūtīgumu un jaunrades spējas, gan zinātnē gan mākslā.

AHABA-EL dāvā negaidītu veiksmi, atbalsta ilgas un laimīgas mīlas dēkas, palīdz uzturēt kārtību tad, kad apkārt valda haoss, ļauj atrast līdzsvaru starp garīgo un materiālo, virza ceļā uz garīgo attīstību un palīdz uzlabot mūsu dzīves kvalitāti visās tās jomās.

Tiem, kas dzimuši laikā no 17. līdz 21. oktobrim, palīdz eņģelis MIK-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, grafikas, zīmēšanas un arhitektūras talantus, tieksmi uz kārtību un harmoniju. Viņš piešķir pamatus mūsu darbībai un ļauj pabeigt uzsākto.

MIK-EL mūs sagatavo pārmaiņām, kuras notiks mūsu dzīvē, brīdina par to, kas būs – labāk vai sliktāk, palīdz atjaunot taisnību, stiprina gribu un spēku, kā arī veicina visu, kas saistīts ar tiesiskumu un kārtību.

Tiem, kas dzimuši laikā no 22. līdz 26. oktobrim, palīdz eņģelis VEVAL-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, gudrību, taisnīgumu, gara spēku un garīgu tīrību.

VEVAL-EL palīdz pārvarēt šķēršļus, brīdina par briesmām, ir labvēlīgs tiem, kas cīnās par taisnīgumu, palīdz iznīcināt veco un tā vietā uzbūvēt jauno, palīdz pieņemt sarežģītus lēmumus, kuri noteiks mūsu dzīves nākamo virzību.

Tiem, kas dzimuši laikā no 27. līdz 31. oktobrim, palīdz eņģelis ELAH-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, māksliniecisko talantu, radošumu, vitalitāti, tēlainību un nevaldāmu iztēli.

ELAH-EL dāvā mums negaidītas iespējas un paver jaunus ceļus dzīvē, palīdz izvairīties no apdraudējumiem, atbalsta grūtos periodos un emocionālo krīžu brīžos palīdz pārvarēt sāpes un vilšanās, var padarīt neiespējamo par iespējamo un palīdz sasniegt mērķus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 1. līdz 5. novembrim, palīdz eņģelis SAEL-EL:

Šis eņģelis piešķir spēju baudīt dzīvi visās tās izpausmēs, aizsargā pret uzbrukumiem, no indēm un indīgiem dzīvniekiem.

SAEL-EL piešķir radošās spējas, ir labvēlīgs visam, kas saistīts ar jutekliskumu un seksu, veicina garīgo izaugsmi, palīdz labāk izprast sevi, palielina enerģiju un vitalitāti, palīdz pretoties nelaimēm, atgūties no stresa vai grūtībām, kā arī būt drosmīgiem briesmās.

Tiem, kas dzimuši laikā no 6. līdz 10. novembrim, palīdz eņģelis AURI-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, tieksmi eksperimentēt, pētniecības un avantūrisma garu, palīdz izdzīvot bīstamās situācijās un drosmīgi pārvarēt dzīves visgrūtākos periodus.

AURI-EL dāvā uzvaru un glābj no sakāves, ir labvēlīgs visam, kas saistīts ar militāro dienestu, palīdz uzvarēt dzīves kaujās, pārvarēt kārdinājumus un izvairīties no fatālām kļūdām, ievērot pareizo ceļu.

Tiem, kas dzimuši laikā no 11. līdz 16. novembrim, palīdz eņģelis AUŠALJ-EL:

Šis eņģelis piešķir spēku, kas ļauj cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, mainīt savu dzīvi pēc savām vēlmēm. Dāvā pacietību un pazemību, kas palīdzēs pieņemt to, ko nevar izmanīt.

AUŠALJ-EL ir labvēlīgs visam, kas saistīts ar radīšanu un atjaunošanu, aizsargā pret aklu fanātismu, palīdz veikt uzdevumus, kas saistīti ar atbildību par citu cilvēku likteni vai īpašumu, palīdz izlīdzināt grēkus un piedot pāridarītājus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 17. līdz 21. novembrim, palīdz eņģelis MIAH-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, spēju analizēt un oriģinālu skatu uz lietām, dziļu iekšējo mieru, iekšējo brīvību un neparastu domāšanas veidu.

MIAH-EL palīdz tikt galā ar problēmām un pasargā mūs no vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas; sargā kara laikā, palīdz uzturēt pašapziņu un pašcieņu, veicina aizsargāt vājus un arī novirza mūs uz garīgās izaugsmes ceļa.

Tiem, kas dzimuši laikā no 22. līdz 26. novembrim, palīdz eņģelis VAHO-EL:

Šis eņģelis sargā mūs ceļojumos, palīdz pārvarēt pesimismu, padara idejas skaidras un dzīvi jēgpilnu, ārstē muskuļu slimības un slimības un slimības, kas saistītas ar asins cirkulāciju.

VAHO-EL dāvina dāsnu un jautru raksturu, vitalitāti un palīdz sasniegt harmoniju starp ķermeni un garu, dāvā laimi, materiālu labklājību un eksistences stabilitāti, palīdz mums būt pozitīviem, lai padarītu dzīvi ērtāku un mierīgāku, un mudina personīgai izaugsmei.

Tiem, kas dzimuši laikā no 27. novembrim līdz 1. decembrim, palīdz eņģelis DONI-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildnībā, uzņēmēja talantu, palīdz pārvērst idejas realitātē un pabeigt uzsākto, ļauj saglabāt veselību, organisma stiprumu, tikt galā ar nervozitāti, stresu un vilšanām.

DONI-EL ir labvēlīgs visam, kas saistīts ar izglītību, uzlabo spēju iegūt zināšanas un saprast citus cilvēkus.

Tiem, kas dzimuši laikā no 2. līdz 6. decembrim, palīdz eņģelis HAKAŠ-EL:

Šis eņģelis palīdz pārvarēt kautrību, mudina iekarot jaunas teritorijas un sasniegt augstākus mērķus, piešķir gaišredzības, burvestības spējas, kā arī spējas darboties alternatīvā medicīnā.

HAKAŠ-EL ir labvēlīgs visam kas saistīts ar ceļojumiem, paver jaunas durvis un pasaules, palīdz mums atvērties jaunai pieredzei, palielina mūsu spēju pielāgoties, palīdz atrast jaunas mājas vai sakārtot savu dzīvi citā valstī.

Tiem, kas dzimuši laikā no 7. līdz 11. decembrim, palīdz eņģelis AUMEM-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, atlētisku ķermeni, fizisko spēku, spēcīgu un stabilu temperamentu, dāvā bagātību un uzņēmējdarbības spējas.

AUMEM-EL ir labvēlīgs visam, kas saistīts ar paplašināšanos un izaugsmi, palīdz veidot draudzīgas attiecības, ļauj atrisināt birokrātiskās problēmas, atbalsta tiesu procesos, palīdz palielināt potenciālu un izteikt sevi jaunās jomās.

Tiem, kas dzimuši laikā no 12. līdz 16. decembrim, palīdz eņģelis NENA-EL:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizgādībā, asu prātu un spēju analizēt un rēķināt.

NENA-EL atbalsta visu, kas saistīts ar reliģiju, ticību mistiskām tradīcijām, burvju un reliģioziem rituāliem, palīdz sazināties ar garu pasauli un veicina garīgu izaugsmi.

Tiem, kas dzimuši laikā no 17. līdz 21. decembrim, palīdz eņģelis NEIT-EL:

Šis eņģelis piešķir cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildniecībā, mākslas, mūzikas, dizaina vai citas radošas darbības spējas, dāvā bagātību, veselību un mīlestību.

NEIT-EL palīdz atrast savu aicinājumu dzīvē un gūt panākumus tādās darbībās, kuras mūs piesaista un palīdz vadīt un kontrolēt, aktivizē pozitīvo domāšanu, dod atbildības sajūtu un pamodina vēlēšanos palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams.

Tiem, kas dzimuši laikā no 22. līdz 26. decembrim, palīdz eņģelis MABEH-JAH:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizsardzībā, gribasspēku un neatlaidību, ar ko viņi var sasniegt jebkuru mērķi, palīdz iegūt bagātīgu mantojumu un veicina zemes darījumus.

NEIT-EL pasargā mūs no nopietnām kļūdām un kritumiem, virza uz pareizo ceļu, palīdz pārvarēt visus šķēršļus un sasniegt augstu stāvokli sabiedrībā, rada mērenības sajūtu, disciplinētību, atbildību un vadīšanas spējas.

Tiem, kas dzimuši laikā no 27. līdz 31. decembrim, palīdz eņģelis POI-JAH:

Šis eņģelis dāvā cilvēkiem, kas dzimuši viņa aizbildnībā, spēcīgu pienākumu apziņu un spēju izturēt naidīgu vidi, kompensē piedzīvotas ciešanas un nelaimes ar negaidītiem un dāsniem apbalvojumiem, dāvā slavu.

POI-JAH palīdz sasniegt garīgo briedumu, dod iespēju izcelties jebkurā darbībā, palīdz izprast dzīves jēgu, veicina garīgo izaugsmi un veicina materiālās labklājības pieaugumu.

(Sag.: Iveta Zolberga)
 

Atbildēt